Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyon(OKB) Nedir? Takıntı ya da tıbbi literatürdeki karşılığı obsesyon, mantıkla zihinden uzaklaştırılamayan, kişiye rahatsızlık veren, tekrarlayıcı dürtü veya duygulardır. Genelde takıntılara kompülsiyon eşlik eder. Kişinin takıntısından dolayı yaptığı davranışlardaki sıkıntıyı gidermek amacıyla yaptığı veya yapmak zorunda hissettiği davranışlar ve düşüncelerdir. Sürekli el yıkama, kapının kilitli olduğunu defalarca kontrol etmek ve ocağın altını kapattım mı ? diye defalarca bakmak gibi örneklerle nitelendirilebilir. Kişi bu davranış ve düşüncelerin mantıksız olduğunun farkındadır ancak saplantılar iradesi dışında gerçekleşir. Obsesyon belirtileri Temizlik ve Hijyen Takıntısı : Bu kişilerin çoğunlukla mikrop bulaşacağı, hasta olacağı ve öleceğini düşünürler ve bu yüzden sürekli el yıkama gibi temizlik davranışlarında...

Daha fazla